Forprosjekt

Dette forprosjektets form vil kanskje virke litt snodig ved første øyenkast, men det er slik referenten av gruppens konsolideringsmøte fant det passende. Det er mer et referat av de tankeprosesser og diskusjoner vi har hatt i forhold til oppgaven generelt og tema spesielt.

Gruppes medlemmer er av det åndelige slaget, så vi begynte med å overtenke temaet veldig. Etter nøye diskusjon kom vi frem til at det finnes veldig få temaer som ikke er skrevet mye om, så vi begynte å lete etter alternativer. Først leflet vi med tanken om å skrive noe i forhold til internetts utvikling men slo det fra oss til fordel for en mer original tanke.

Internetts tidligere pionerer mente at nettet skulle være av og for mennesker, en arena for å bedre kommunikasjon, så vi kom frem til at vi ville gjøre dette prosjektet til en studie av 7 studenters liv i en måned.

Vi kom frem til denne typen prosjekt med følgende logikk. Hvis innholdet ikke er poenget, men interessante måter å fremstille dette på, er det irrelevanthva vi skriver om. Hvis poenget er at innholdet skal være originalt (til en viss grad) utgår alle ting det er skrevet mye om.

Så tenker man kanskje: Men det finnes jo blogger og personlige hjemmesider i tusentall. Det er helt korrekt. Dette er ikke “bare” en samling av personlige blogger under ett domene. Vi ser for oss en slags bloggaktig system der man kan følge enten en students liv, eller alle studentene dag for dag. Der krysningspunktene blir der livene er sammenfallende. Hvis flere av studentenes liv er sammenfallende vil dette resultere i krysslenker og koblingspunkter. Vi ønsker å tøye grensene for struktur.

Et eksempel på navigasjonsstruktur: Et menyvalg der man har en liste over dager. Man kan trykke på en dag der man får opp hva alle studentene har gjort den aktuelle dagen. Et annet valg der man kan velge en student og få opp hva vedkommende har gjort hele uken eller måneden i kronologisk orden. Når en episode er sammenfallende skal man kunne få opp disse ved siden av/under hverandre slik at man kan få forskjellige perspektiver på den aktuelle hendelsen.

Målgruppen med en slik side vil være venner og bekjente, voyeurister, blogglesere (som det er fryktelig mange av) Se & Hør-kjøpere (200.000 kjøper det hver tirsdag, ingen leser det) og andre som har en interesse av å lese om andres liv. Stoffet er tenkt skaffet til veie ved å skrive det selv. Hvor mye har vi ikke kommet frem til enda, men sett et sammendrag av 15 dager hver over en mnd vil resultere i 105 undersider (basert på dager). 7 sider (basert på deltakere) 1 side (basert på måneder) og andre kombinasjoner.

Bloggurat