Kilder

På grunn av prosjektets karakter har ikke innholdet vært avhengig av kilder. Generelt sett har vi hentet noe inspirasjon i tekstene fra kompendiet og en generell interesse for Web 2.0.

På den tekniske siden har vi strengt tatt brukt google for å finne informasjon om CSS/XHTML/PHP og Wordpress-syntaks mm. Det vil være for mye å liste opp alle stedene vi har hentet inspirasjon og funnet inspirasjon til tags mm.

Designet er i hovedsak vårt eget. Hovedmenyen er en kjent CSS-meny opprinnelig laget av Aleksandar Vacić. Den er open source og vi tilpasset den vårt bruk.

Leksikonet har hentet informasjon fra engelsk og norsk wikipedia, samt ordlisten til hardware.no.

http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://www.hardware.no

http://www.google.com

Bloggurat