Leksikon

Forklaringer på begreper

A

Abonnere: Man kan abonnere på en eller flere nyhetsstrømmer fra f.eks nettaviser eller blogger.
AppleFirma som produserer Mac, Ipod, Iphone. Fokuserer på design og brukervennlighet.
Apple.com

B

Blindern Blindern campus er hovedcampusen ved UIO, hvor det aller meste foregår.
Blogg web-logg, en logg, journal, dagbok e.l på nettet.
Wikipedia.org: Blogg
Wikipedia.org: Collaborative blog
Blogger En person som skriver blogg.
Bloggpost En post eller et innlegg i en blogg.
Bloggurat En bloggportal for norske bloggsider, der man kan finne blogger etter temaer eller andre kategorier.
Bloggurat.net

C

CSS CSS står for Cascading Style Sheets, og brukes for å styre layout og skille layout fra innhold.
W3Schools.com: CSS

D

Datatilsynet Datatilsynet er et forvaltningsorgan administrativt underordnet Fornyings- og administrasjonsdepartementet, opprettet 1. januar 1980. Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven. Georg Apenes er p.t. (2007) leder for Datatilsynet.

E

E-post E-post, forkortelse for elektronisk post, også kalt e-mail eller mail etter engelsk, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk. Epost sendes mellom brukere via e-posttjenere, såkalte SMTP-tjenere, på Internettet og er en av de mest brukte tjenestene der.
Exphil Exphil er et fag man er nødt til å ta for å få en bachelorgrad. Det er egentlig et kortfattet filosofistudie.

F

FTP FTP (File Transfer Protocol, altså filoverføringsprotokoll) er en standard, operativsystemuavhengig protokoll for overføring av filer i et TCP/IP-basert nettverk. Overføringen skjer mellom en FTP-klient og en FTP-server. Hvilken maskin som har hvilken rolle, kan i utgangspunktet velges fritt, men vil selvsagt være gitt av oppgaven som skal løses. FTP-serveren lytter på nettverket etter forespørsler. FTP-klienten kobler til serveren og kan lese og skrive til serverens filsystem, som opp- og nedlasting av filer, sletting, navnebytte, chmoding osv.
FrederikkeFrederikke er en sentral bygning midt på Blindern campus, som inneholder bl.a en stor kafè, men også en god del andre butikker og matserveringssteder.
Frederikke kafè

G

GNU GNU-prosjektet ble startet av Richard M. Stallman 27. september, 1983, med det formål å skape et helt fritt operativsystem: GNU-systemet. Prosjektet ble annonsert den 27. september 1983 på nyhetsgruppen net.unix-wizards. Den opprinnelige annonseringen ble fulgt av Stallmans GNU-manifest og andre essay som forklarte hans motivasjon for GNU-prosjektet. Et av disse var å bringe tilbake samarbeidsånden som hadde vært fremherskende i datamiljøet i de tidlige tide

H

Hyperlenke En hyperlenke, eller bare lenke, peker eller kobling, er en henvisning i et hypertekstdokument til et annet dokument, eller en annen ressurs. I kombinasjon med et datanett og en egnet tilgangsprotokoll kan dette brukes til å hente ressursen det blir henvist til. Dette kan i sin tur lagres eller vises som en del av dokumentet som inneholder henvisningen. Begrepet ble lansert av Tim Berners Lee.
HUMIT1731 Et emne på UIO ved navn Hypermedier. Denne prosjektbloggen har sitt opphav i dette emnet.
uio.no: HUMIT1731 - Hypermedier
HUMIT1731: krav til prosjektet

I

Internett Internett er et verdensomspennende datanettverk. Nettet har omfattende anvendelser og er et viktig hjelpemiddel for informasjonsspredning, kommunikasjon, handel, og forvaltning. Fra det ble alminnelig kjent omkring 1994 har nettet hatt økende trafikk og utbredelse. Stadig flere anvendelser kommer til ved bruk og behandling av informasjon. Vanlige former for informasjon er tekst, bilder og lyd. Forskjellige handlinger kan også utføres via nettet. Eksempler er overføring av pengebeløp, fjernstyring av tekniske innretninger, observasjon og rapportering av tilstander, osv.
INF1000 Et emne alle på prosjektgruppa enten tar nå på UIO, eller har tatt tidligere. INF1000 er en innføring i objektorientert programmering (java).

J

Javascript JavaScript er en implementasjon av ECMAScript, et skriptspråk som er best kjent for å tilføre dynamiske elementer til nettsider. Sammen med øvrig innhold på nettsiden (hovedsakelig HTML) sendes det kode (innenfor et <script>-tagpar), som kjøres lokalt i nettleseren, automatisk eller som reaksjon på brukervalg på siden.

K

Kommentar Et kommentarfelt er en mulighet til å la andre komme med innspill og reaksjoner på blogginnlegg i en blogg, og som oftest finner du et kommentarfelt nederst etter hver post hvor du kan kommentere.

L

M

Mac fanboy Person som liker produkter fra Apple, er medlem i iSekten og bruker all ledig tid til å snakke om hvor mye bedre mac er enn både linux og windows uansett om diskusjonen dreier seg om det.
Maslows behovspyramide Den humanetiske psykologen Abraham Maslow laget en behovspyramide som tilsa at man måtte tilfredstille enkelte grunnbehov før de neste behovene meldte seg.
Wikipedia.org: Maslows behovspyramide

N

Nettleser En nettleser (engelsk web browser) er et program som vanligvis brukes til å vise innhold fra internett som oftest finnes i HTML-formatet. Nettleserens jobb er å «oversette» HTML-kodene som angir plassering av tekst og eventuelt bilder, filmer og lignende og vise dette i henhold til koden. Nettlesere opererer vanligvis på den delen av internett som kalles www.
Nyhetsstrøm Muliggjør automatisk nedlasting av de seneste nyheter, blogginnlegg e.l. ved en nettside som oppdateres jevnlig, til en ‘leser’.

O

P

Permalink permanent lenke, den unike lenken til en spesiell bloggpost
Protokoll Et sett med regler for hvordan tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring skal foregå mellom to punkter. Man er nødt til å ha standardiserte protokoller for at f.eks Internett skal fungere.

Q

R

S

Stikkord Merkelapper, ofte kalt tags, som forteller hva bloggposten handler om.
SitemapOversiktskart over en webside. Brukes enten som planlegging for en webdesigner, eller som et oversiktskart for den som besøker siden. Det er ikke en alfabetisk oversikt, men som et vanlig visuelt kart, med oversikt over hvor de forskjellige områdene er iforhold til hverandre.
Sitemap over wikipedia

T

Tag cloud En “sky” av stikkord, hvor skriftstørrelsen på stikkordene i skyen henviser til hvor ofte de er brukt i en bloggpost.
Vår stikkordsky finner du her.

U

UIO Forkortelse for Universitetet i Oslo.
uio.no
URL Uniform Resource Locator. Populært kalt nettadresse.

V

Vilhelm Bjerknes’ hus En bygning på Blindern. Den inneholder bl.a lesesal, terminalstue, forelesningssaler, mindre “klasserom” og en pub.

W

WWW World Wide Web er den engelske betegnelsen på det globale informasjonsrom som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengeling over Internett.Alle disse typene informasjon betegnes som ressurser, som refereres til ved hjelp av uniforme ressursidentifikatorer eller URI; dette gjør at en kan la ressurser refereree til hverandre på en enkel måte - noe som utgjør basis for all den indeksering, søking og kryssreferering som gjør “veven” til en dekkende betegnelse.Det har vært forsøkt lansert flere norske betegnelser på World Wide Web, som for eksempel “verdensveven”, men i dagligtale betegnes den bare som “nettet”, noe som øker begrepsforvirringen mellom Internett og World Wide Web; WWW er bare en av de mange tjenestene som kan tilbys over Internett. Å bruke disse tjenestene på en fornuftig måte krever digital dannelse, noe som blir en viktig utfordring for et samfunn å skaffe til veie for sine innbyggere etter hvert som nettet i økende grad preger dagliglivet i samfunnet.
Wikipedia Wikipedia er en internasjonal internettbasert encyklopedi. Wikipedia er en wiki, hvilket betyr at alle kan redigere innholdet; ordet Wikipedia er en sammensetning av det hawaiianske ordet «wiki» (rask, hurtig) og det greske ordet «encyklopedi». Wikipedia blir utgitt av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, basert i Florida i USA.
Wikipedia.org

X

xhtml “eXtensible HyperText Markup Language” er en videreutvikling av HTML, slik at denne blir gyldig XML.
xml “eXtensible Markup Language” er en felles måte å beskrive data på, slik at man kan dele data på en enklere måte. XML sier bare noe om hvordan data skal være strukturert, og ikke noe om hva slags data dokumentet inneholder.

Y

Z

Bloggurat