Uke 1

Denne uken har gruppen hatt sine to første møter.

Det første møtet gikk hovedsakelig ut på å bestemme hva vi ville lage en side om. Vi var gjennom en del forslag som i og for seg var gode, men vi ville ha noe som gjorde lenkeproblematikken litt utfordrende og noe som var litt originalt. Ut ifra prosjektbeskrivelsen hadde vi oppfattet at det ikke var så nøye med innholdet, så lenge lenkingen, og siden i seg selv, var godt gjennomtenkt og utført. Dermed besluttet vi å lage en slags felles blogg. Tanken var at personene i gruppen møtes jevnlig og at vi da kommer til å blogge om det samme, som vil føre til mange lenker mellom de forskjellige bloggene. Og at vi også på den måten kan ha eksterne lenker.

På det andre møtet snakket vi mer om hvordan vi ville lage selve siden, diskuterte saker som design, struktur og bruk av php. I tillegg snakket vi om hva slags muligheter vi ville at brukeren skulle ha i forhold til å lese innlegg (fra en person, en dag, en måned, et stikkord, en kategori osv.). Vi besluttet også å åpne innleggene for kommentarer, og at vi trengte en fungerende side så fort som mulig. Dette medførte en meget intensiv uke for deler av gruppen, med tanke på design og templatekonstruksjon. Ellers fant vi ut at vi ville bestille veiledning den 15. oktober.

Bloggurat