Uke 2

Første delen av andre uken gikk med på å få en fungerende side, slik at vi kunne begynne å blogge. Så siden er nå oppe, ikke ferdig, men oppe og går. Såpass fungerende at vi kan blogge, noe vi har begynt med denne uken. Hvordan vi skal merker linker for å skille mellom interne og eksterne er bestemt. En felles mailingliste har blitt opprettet.

Vi hadde også veiledningsmøte med Kåre på onsdag. Der fortalte vi litt om våre tanker rundt siden og hvordan vi så for oss at den skulle bli. Vi forsikret oss også om at det av greit at vi brukte en allerede scriptet backend, og fikk grønt lys til å fortsette med det vi hadde tenkt. Ellers fant vi vel ut at gruppen ville gjøre noe ikke-skole-relatert sammen(også kalt sosialt), og at dette var en god idé i forhold til lenkingen.

Legg igjen en kommentar

(Du kan bruke enkel HTML uten at vi filtrerer den bort!)
Bloggurat