Web 2.0

Hva er web 2.0?

Web 2.0 er en noe diffus kategorisering av vår nye bruk av Internett. Da Internett tidligere bestod av mer eller mindre statiske websider går utviklingen i dag mot et mer og mer interaktivt Internett. Nå baserer vår Internettbruk seg på nettsamfunn der brukerne selv har lagt ut informasjonen som finnes tilgjengelig. Vi lager våre egne profiler, som mer og mer erstatter de tidligere personlige hjemmesidene, og vi publiserer vårt eget og andres arbeid i form av tekster, videoer og lydklipp. Når en nettavis publiserer en artikkel kan leserne kommentere artikkelen og eventuelt linke artikkelen opp mot egen blogg innen samme tema. På denne måten binder hypertekst Internett sammen i en større og mer dynamisk grad enn før.

Web 2.0 er ikke direkte en teknologisk nyvinning, men heller en betegnelse på moderne bruk av ‘multimediet’ Internett. De følgende nettstedene er eksempler på bruk av web 2.0 tjenester:

Ingen kommentarer

Bloggurat