Nøkkelen til effektivitet

Ifølge Maslovs Behovspyramide så må visse grunnbehov være dekket før individet kan selvrealisere seg selv. Jeg har nå insett alvoret og tatt skrittet for å dekke mine grunnbehov for å få mer tid og fokus på studier og skole fremfor bekymringer og annet tull.

Grunnmuren i pyramiden er selvfølgelig de fysiske behovene som luft, vann, mat, varme og søvn. Disse behovene var naturlig nok dekket fra før, men med noen begrensinger innen kosthold. På en skala fra en til ti på kosthold så lå jeg nok på en treer, og det er for dårlig. Neste steg på pyramiden er behovet for sikkerhet og det innebærer i hovedsak stabilitet og rutine. Her ligger jeg nok på en firer eller femmer med rom for forbedring. Det tredje steget i pyramiden er kjærlighet, og med det mener jeg vårt behov for tilhørighet og vårt behov for å bli likt av andre. Med mine gode venner og flotte familie så ligger jeg bra ann her, og må holde fokus på å ivareta det jeg har. Nest øverste steg i pyramiden er selvfølelse som igjen kan deles i to punkter, selvfølelsen en har etter å oppnå resultater og egne målsetninger, og selvfølelsen en får utifra utenforståendes tilbakemeldinger og annen feedback. Toppen av pyriamiden er da selvrealisering som vil være svært mye lettere å oppnå dersom den hviler på en velbygget pyramide.

Pyramiden kan igjen deles opp i tre vitale områder: helse, velferd og kjærlighet. For hvert område bør en gi seg selv en poengsum på en skala fra en til ti og deretter sørge for å forbedre denne poengsummen. Dersom en alleredet har en tier, så må en ha fokus på å ivareta denne. For min egen del vurderer jeg en treer i helse, en tier i velferd og en syver i kjærlighet. Altså en samlet poengsum på tyve poeng.

Så hva ligger under de forskjellige punktene? Helse er i hovedsak trening og kosthold. Velferd er bosituasjon, luksusartikler, økonomi og utdannelse. Kjærlighet er venner, familie og eventuell kjæreste. Når en vurderer sin situasjon så er det en dynamisk og individuell vurdering. En person kan ha en tier i velferd pga at vedkommende har bil, mens en annen person kan ha en tier i velferd uten bil. Det er et spørsmål om egne behov og ønsker.

Så hvordan kom jeg frem til mine vurderinger? Innen helse så trener jeg altfor lite og spiser altfor dårlig i forhold til hvordan jeg syns jeg bør ha det. Her må jeg ha fokus mot å forbedre poengsummen. Innen velferd så har jeg alt jeg trenger: En bra bil, en super leilighet, verdens beste hund, motorsykkel, kjøleskap, sofa og TV. Altså ingen ting jeg mangler her… Innen kjærlighet har jeg gode venner og fin familie, her trengs som sagt kun vedlikehold.

For å forbedre og ivareta mine poengsummer har jeg tenkt til å dele inn ukedagene så de forskjellige dagene har fokus på hver sin gruppe. Ved å slå sammen noen grupper kan jeg gjøre alt mer effektivt. Mandag er fokus på trening (helse) og venner (kjærlighet) ved at jeg drar på klatreverket og klatrer. Trening og venner kan fint kombineres. Det samme gjelder onsdagene da vi er en gjeng som går opp Wyllerløypa. Tirsdager og torsdager er tid for velferd med hjemmekvelder. Da kan jeg bruke tiden til å slappe av foran sofaen, rydde og vaske hjemme om det er behov for det, eller organisere livet og øvrige oppgaver. Helgene skal være mest mulig dynamiske, nemlig at jeg kan endre fokuset etter behov. Men sjansen er stor for at det blir fokus på kjærlighet (familie, venner og festing eller klatring og fjellturer), eller helse.

6 kommentarer

Bloggurat