Tabula rasa

I otta du rise
vil du rikdom taka,
og vil du folk felle.
Sjeldan liggjande ulv
lammekjøt fær,
eller sovande mann siger.

Sånn begynner vi, altså - tidlig om morgenen - i otta, om du vil - med en lang dags (for ikke å si måneds) utsikter foran oss. Mangt skal gjøres, mye skal sies, mer skal skrives og det kan tenkes at noe også skal angres.

Vi har laget ei egen side om bakgrunnen for dette nettstedet, om det skulle være slikt du er på jakt etter.

Dagen min i dag kommer for det meste til å bestå av databasemodellering på på en av Blinderns termstuer (forhåpentligvis med et kort avbrekk i form av lunsj) før en uhyre interessant forelesningsrekke.

Jeg gleder meg allerede.

I otta du rise
hev du onnfolk få,
og gange og garden din vitje.
Mangt øyder mann
som om morgonen søv;
rask er halvveges rik.

Én kommentar

Bloggurat