Utvikling

Oi, nå skjer ting fort her. Sommerferien er over, det har blitt høst, og jeg har begynt å få mer enn fem sidevisninger daglig igjen. Månedens største bloggoppturer er nok likevel:

Nytt. Spennende. Vil ha mer. Hva er neste skritt? Reklame, tvilsomme horeprosjekter og grey hat SEO?

Ikke uten videre, i alle fall. Men jeg har lyst til å lese en graf med dere.

Analyse

Figuren under viser antall sidevisninger langs den vertikale aksen og tid langs den horisontale. Tidsperspektivet er omtrent juni – august, og det er sjølsagt denne bloggen det gjelder.

Statistikken viser at sommeren er over

Sjøl har jeg gjort følgende observasjoner:

1. Sommeren kan se ut til å ha medført en nedgang i antall sidevisninger. Vist på figuren under er sidevisningene i forhold til et tenkt gjennomsnitt, og vi kan se at mens sidevisningene er mange om våren (grønt) og høsten (oransje), er de lave om sommeren (rødt).

Statistikk over sidevisninger om sommeren

2. Hvis vi kan bli enige om at det i begynnelsen av tidsperioden er en negativ tendens, kan vi se at med en gang grafen bryter tendensen, er det en annen tendens som blir gjeldende. Hvis vi abstraherer, kan vi slutte at hvis det plutselig går litt bedre enn vanlig, vil det nok også fort bli mye bedre. Motsatt kan vi frykte at hvis det plutselig går litt verre osv…

Statistikk over antall sidevisninger på bloggen min

Statistikere, finansøkonomer og andre besserwissere inviteres herved til å komme med sine mer presise betraktninger. Bloggere inviteres til å bekrefte at sommeren er over også på deres sider. Øvrige inviteres på kaffe.