Utfordringer

Jeg vil gjerne oppfordre dere alle til å fullføre mirakels oppgave, i tillegg til å dele ut en utfordring av noe mer teknisk karakter. Ikke fortvil hvis du ikke skjønner hva som står her med en gang, altså. Det er helt normalt. En hel bøtte med kudos til alle som får noe leselig ut av dette, og jeg slenger også med et poeng til førstemann. Som en bonus.

Hint: Seks. Tallet er seks.

t

,
e

s
r
e
l
-

k
e
y
l
e

e
l
m
a
b

t
d

n
g
i
å

n
a
i

e
h
d
r
g

l
e
i
)
r
e
e

l
-
e
k
v
n
u
:

k

e
m

e
i
å
d

e
t

s

l
p
t
m

n
l
i
e
o
m
e
a
r
D
s
o
m
f
g