Besøkstall i vente?

Noen husker kanskje min besøksrapport fra rett etter sommeren, hvor jeg etterlyste en kyndig analytiker? Vel, det var til slutt en matematiker som meldte seg frivillig. Ta vel i mot Joddo! (og ja, forresten, ad de ekstremtoppene han nevner, det er snakk om innkommende lenker galore.) -Thomas

Jeg har analysert data for besøkstalla til thomas.hemmeligadresse.com og tvunget en funksjon til talla med såkalt minste kvadraters metode. Den grønne kurva er tilpasset fra de 30 første dagene, der jeg har såkalt vektet ned litt “ekstreme” dager som ikke passer med kurva. Den røde er basert på alle dagene, og også her har jeg vektet ned enkelte dager. Blant annet de to markante ekstremtoppene, som Thomas forøvrig kan forklare. På den vannrette aksen er tallene antall dager etter 5. august. Denne posten er skrevet 3. oktober, og vi ser kurvene fortsetter 30 dager etter datastrøm har stoppet, dvs 30 dager inn i fremtiden. Om modellen er god nok må alle dere nysgjerrige vente en måned på:)

Antall sidevisninger fra 6. august