Gratis kollektivtransport

Hvorfor skal kollektivtransport koste penger?

Det er til alles beste at kollektivtransport er gratis. Argumenter mot at ting skal være gratis kan for eksempel være at det vil føre til overforbruk, eller at det ikke vil lønne seg finansielt. Persontransport innen en by kan vel vanskelig overforbrukes? Ville du dratt oftere til Sinsen hvis du kunne dratt dit med gratis kollektivtransport? En privat bedrift ville sjølsagt gått raskt konkurs dersom den tilbød gratis kollektivtrafikk. Staten må derfor gripe inn. Den går ikke konkurs.

Hva så med bilistene? For det første: Det å kjøre bil er ikke en rettighet. Dersom alle (i betydningen “alle” – dvs bokstavelig talt) skulle kjørt bil hver dag ville vi ikke ha vært i stand til å leve særlig lenge. Uansvarlige mennesker (bilkjørere) bør stilles til ansvar ved at de må finansiere ikke bare sin egen, men også andre (ansvarlige) menneskers framferd. Avgiftene på bilisme er for små og burde øremerkes kollektivtrafikk.

Gratis kollektivtrafikk vil føre til at færre kjører bil, og vi vil dermed senke CO2-utslippene våre. Det trenger vi å gjøre.

Kommer ikke dette til å koste jævlig mye penger, da? Det er jo ikke plass til alle sammen på trikken? Altså, hvis vi hadde tatt alle pengene som vi i 2005 brukte på biler – du og jeg og tanta til naboen – og heller brukt dem på kollektivtransport, da hadde vi fått et rimelig greit kollektivtilbud. Faktisk burde vi nesten spart litt ved å hente inn stordriftsfordeler.

Forslag nr 2: Totalforbud mot biler. Dispensasjon kan gis til personer som ikke bor i bymessige omgivelser. (Er Stavern en by?)

Forslag nr 1 kom ikke fra meg personlig, men fra SV.

Slutt å kjøre bil!