Stavern

Dette er en gjengivelse av en av mine første bloggposter, først publisert 30.9.05. Originalen kan visst fremdeles leses her, i alle fall enn så lenge.

Mange lokale personligheter i Larvik, Vestfold er av den oppfatning at en del av kommunen, Stavern, er en egen by, og at kommunen dermed er landets eneste kommune med to byer. Denne oppfatningen er nokså utbredt, i særlig grad fordi Larvik og Stavern tidligere har vært to separate kommuner (kommunesammenslåing 01.01.88).

Dette er selvsagt en noe forvrengt oppfatning, og jeg vil her prøve å klare opp i denne. En by er per definisjon en kommune som oppfyller følgende tre krav:

1) Kommunen må ha over 5000 innbyggere
2) Kommunen må ha “bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse”
3) Kommunen må velge å bruke ordet “by” om seg selv

Siden Stavern ikke er en kommune kan altså Stavern heller ikke være en by, og to byer i en kommune er selvmotsigende. Dersom Larvik er en by vil Stavern selvfølgelig være en bydel. (Nå er jeg ikke helt sikker på om Larvik kommune har tatt i bruk bybetegnelsen heller, de sier i alle fall “kommunestyre” og ikke “bystyre”.)

Det finnes selvsagt ingen lover eller forskrifter som forteller oss hvorvidt vi har lov til å omtale Stavern som en by i dagligtalen. Derfor er det ikke noe formelt som hindrer larvikinger og andre insteresserte i å kalle Stavern en by (her er offentlige sakspapirer sett bort fra). På den annen side er det da heller ingenting i veien for at jeg skal få lov til å kalle leiligheten jeg bor i en by også.

Hvis Stavern er en by, er også Den Anden Etages Studenterheim en by. Vi burde da etablere oss med bystyre, utnevne kontrollutvalg, formannskap og rådmann (evt. gå inn for en parlamentarisk organisasjonsmodell og gå inn for byråd). Så kan vi belegge oss selv med eiendomsskatt og diverse avgifter, samt tilby fellestjenester så som søppelfjerning og vask av stua. Deretter kan vi kreve (som by) kreve rammetilskudd fra staten og klage på at vi får for lite penger. Lurer på hvordan det går dersom vi begynner å privatisere tjenestene våre… Videre kan jeg kalle rommet mitt for en by, uavhengig av D.A.E.S., og lage mitt eget bystyre. Da blir vi landets eneste Studenterheim med to byer!

Slutt å snakke om Stavern by, da. Det blir for dumt.