Årsrapport fra NFS

Norsk Forskningsgruppe på Sitrusfrukt framlegger i dag sin årsrapport for fjerde kvartal av 2006.

Etter et år under normalen hva angår clementiner i 2005 kan det meldes om kraftig forbedring i 2006. Sødmen har blitt rapportert å være tilbake, men skallet har også vært mer uforutsigbart. Tettsittende, tynt skall har blitt vanligere og årsaken antas å være en mild sommer ved Middelhavet.

NFS har totalt fått inn melding om 98 konsumerte clementiner med et tidsspenn fra midt i november til 21. desember. Som en kuriositet kan det nevnes at samtlige rapporter kommer fra samme person. Antall båter i hver enkelt clementin er vårt største forskningsområde og vi presenterer her fakta (Antall båter, registrerte tilfeller):
7  2
8  9
9 25
10 35
11 22
12  5

Dette gir et snitt på 9,83 båter per clementin og et standardavvik på 1,10. Vi merker oss også at det ikke er rapportert om noen tilfeller med mer enn 12 båter i år, noe som er ganske uvanlig da vi pleier å observere minst en 13-båter årlig. Toppåret var som kjent 1999 hvor det dukka opp en clementin med hele 14 båter. 10 er som vanlig den vanligste observasjonen mens det går mot omtrent like mengder 9-ere som 11-ere.

Vi gjentar oppfordringen om å rapportere inn fakta om alle konsumerte clementiner til NFS.