Google Docs & Spreadsheets

Har du noensinne skulle ha samarbeida om å skrive et Word-dokument til bruk på skolen eller lignende? Man må da tradisjonelt være fysisk sammen for å kunne jobbe med det samme samtidig. Men ikke nå lenger!

Denne teksten er skrevet i Google Docs & Spreadsheets. Hos Google kan man nå altså samarbeide om å skrive obliger og andre snurrepiperier uten at man trenger å være med hverandre hjem til middag eller henge på grupperommet på biblioteket til klokkeslett som burde vært forbeholdt sex, søvn, musikk og sære hobbyer.

Stor takk til Joakim for å sende meg på sporet av denne fantastiske tjenesten! Joakim linka til en fyr som var glad for å ha switcha fra Windows til MacOS. Her fant jeg en TrackBack fra en kar som mente at operativsystemet ikke spilte så stor rolle lenger , fordi så mye foregikk i nettleseren. Denne karen nevnte Google Docs & Spreadsheets som et av flere eksempler på hvordan man kunne gjøre seg nytte av Web 2.0.

En liten hake finner jeg sjølsagt: Tjenesten er fremdeles i BETA-versjon, så *alt* er ikke på plass. Slik en knøttliten detalj som at Opera ikke støttes ennå kan jeg fint overleve.

Enjoy!