Mannegriser

Det finnes en formel som regulerer hvor unge kvinner en mann kan befatte seg med uten å komme inn under betegnelsen gris:

(Mannens alder i år opprundet til nærmeste partall) / 2 + 7 år = x,

hvor x altså angir alderen til den yngste mulige kvinne mannen kan befatte seg med. Formelen er gyldig for menn fra de fyller 14 år og til de dør.

Menn som befatter seg med kvinner som er yngre enn x, er ekle. Disse er per definisjon mannegriser.

Jeg kjenner ikke til noen tilsvarende absolutt regel for kvinner, men en slik er det jo rimelig at eksisterer.