Skyt røykerne

Inntak i små mengder virker som en inngangsdør til misbruk av tyngre stoffer. Misbrukerne er en fare for alle sine omgivelser og bør ses stygt på dersom man ikke klarer unngå dem. Politiet gir fra tid til annen brukergruppene tilnærmet amnesti innen gitte fysiske områder. Vi snakker sjølsagt om røyk.

Vi anbefaler alle å melde seg inn i organisasjonen Skyt Røykerne. Det har lenge vært kjent at røyking er skadelig, derfor er alle som fremdeles røyker teite. De er dessuten vanskelige å unngå samtidig som de lukter vondt, og derfor syns vi at de burde utryddes en gang for alle. Den endelige løsningen ville sjølsagt vært å sende dem til konsentrasjonsleire i Nord-Troms, men siden dette ville gått hardt ut over vår BNP bes følgende tiltak vedtas med øyeblikkelig virkning:

1. Røyking forbys i alle innendørs lokaler.
2. Røyking forbys nærmere enn 50 meter fra alle inngangsdører.
3. Prisen på 20 sigaretter settes opp til en dagslønn.
4. Samtaler om røyking forbys i offentlige rom.
5. Røyking forbys i skog og mark.
6. Røyking forbys i private hjem, dersom røykeren skjønner eller burde skjønne at
a) personer under 18 år,
b) personer over 60 år,
eller
c) kvinner
lukter eller kunne komme til å få ferten av at det en gang var blitt røyka i nærheten et sted.
7. Sparking av røykere tillates inntil hodeskallen sprekker.

Ved annen gangs gjennomlesning ser jeg at vi heldigvis ikke trenger ytterligere stortingsvedtak for å gjennomføre disse punktene! Sett nå i gang, hvis du ikke alt har begynt! Meld deg inn og trakassér en røyker!