Heia Obama!

I norske valg kjøper jeg ikke helt vurderinger gjort av kalkulatorer som forteller meg hvem som sloss for saker jeg syns er viktige, for jeg tror at jeg er smartere enn dem, jeg setter mine egne vurderinger høyere enn utdata kalkulert av en enkel algoritme basert på et begrensa spørsmålssett. Når det gjelder valg i et land langt borte hvor jeg ikke kan stemme sjøl, er jeg imidlertid ikke så nøye på det, og nå har jeg bestemt meg for hvem jeg aller helst ser tar over etter lillebusken.

Jeg stemmer Obama

[bloggrevyen]