Vi vil erstatte Sonitus

Robert Kolner, Nikolai Kristiansen, Anders Baggethun og undertegnede studerer informatikk ved Universitetet i Oslo, og tar i vår emnet Design av interaktive nettsteder. Dette blogginnlegget er del av en serie om redesignet av Sonitus.

Vi vil lage en bloggaggregator. Nettstedet skal aggregere blogginnlegg fra et sett med syndikeringsstrømmer (Atom- eller RSS-feeds). Publikum skal kunne stemme fram de til en hver tid mest populære innleggene.

Den primære målgruppen er folk som allerede leser blogger. Aggregatoren er tenkt å kunne være en forside for den norske bloggsfæren – et sted hvor man kan finne gode innlegg uten også å måtte lese gjennom mange dårlige innlegg.

En sekundær målgruppe er potensielle blogglesere. Jeg tror at det skrives ganske mange bra tekster på Internett som kun blir lest av et lite publikum. Hvis vi kan finne fram til disse gode tekstene, og presentere dem på en estetisk og funksjonell måte, slik at man kan lese blogger uten å havne borti dårlige blogger, håper jeg at det også er potensiale for å nå ut til et publikum som ikke bruker tid på å lese blogger i dag.

Vår innfallsvinkel

Målet vårt er å kunne erstatte tjenesten Sonitus, som la ned arbeidet våren 2011 på grunn av stor arbeidsmengde. Vi tar sikte på å crowdsource det tidligere tidkrevende arbeidet som ble utført for hånd, ved å i stedet for å la en redaksjonell avveining avgjøre om et innlegg er bra, overlate dette arbeidet til massene via en stemmefunksjonalitet.

Aggregatoren vi vil lage vil samle innhold fra et sett med feeds. Dette innholdet vil bestå av lenker til blogginnlegg. Som et utgangspunkt til en god samling av innhold har Sonitus-redaksjonen gitt oss sin base på i underkant av 2000 feeds fra norske blogger. Brukerne av nettstedet vil fortrinnsvis være anonyme brukere, og vil kunne stemme på hver lenke. I hovedvisningene våre vil kun de mest populære lenkene bli presentert, mens vi på andre sider vil presentere alle lenker i omvendt kronologisk rekkefølge.

For at en slik tjeneste skal gi nok verdi til brukerne til at den skal kunne overleve, er det absolutt nødvendig med et viss frekvens på antall stemmer inntil den når et kritisk antall brukere. Dersom få stemmer ligger inne i systemet, vil tjenesten være nærmest verdiløs.

Øke verdien for brukerne

I en innkjøringsfase tror jeg derfor det er viktig at vi tilstreber oss å gjøre terskelen for å delta så lav som mulig. I tillegg til dette kan vi vurdere å implementere en slags symbolsk godtgjørelse for registrerte brukere – som for eksempel at man for poeng for å stemme på lenker, og at man kan få utvidede rettigheter ved et visst antall poeng. Slike virkemidler er brukt av flere store nettsteder både innen lenkeanbefaling felt og ellers.

Mulige rettigheter man kan oppnå ved en poengsum kan for eksempel være å kunne godkjenne nye feeds, å kunne redigere på stikkordene som er tilknyttet hver enkelt lenke, å få tyngre vekt tildelt stemmene sine eller å kunne la sine delinger via sosiale nettverk som Google+, Twitter eller Facebook telle som en stemme. (Den sistnevnte funksjonaliteten vil betraktelig senke terskelen for å bidra til å øke verdien på vår tjeneste, men vi har ikke estimert arbeidsmengden ved å implementere dette.)

For at tjenesten skal gi størst mulig verdi for brukerne, bør lenkene kunne kategoriseres på en måte. Slik kan en bruker som er interessert i hageblogger kunne finne lenker til slike uten å måtte tråle gjennom innlegg om mote, IT og politikk. Kategoriseringen kan gjøres enten til et sett med forhåndsdefinerte kategorier, eller til en mindre rigid taksonomi (vocabulary i Drupal-terminologi) av stikkord (tags) som brukerne selv kan definere.

Kategorier eller stikkord?

Fordelen med en taksonomi basert på forhåndsdefinerte kategorier er at tjenesten vil være forutsigbar over tid. Ulempen er at den samtidig vil være lite tilpasningsdyktig. Dersom tjenesten slår an hos en spesiell type blogger – la oss for eksempelets skyld si IT-blogger – men ikke hos eksempelvis hageblogger, vil det sannsynligvis være lite hensiktsmessig å la lenker til hageblogger få en prominent plass på siden.

Fordelen med en stikkordsbasert taksonomi er motsatt at den vil være tilspasningsdyktig til hva som til en hver tid er de mest brukte stikkordene. Med inspirasjon fra Stack Overflow kan vi generere enklere navigasjon til de stikkordene som samler flest innlegg i perioden man er inne i. Ulempen er derimot at det vil kunne bli vanskeligere å navigere til oversikter over smalere emner. På den annen side vil denne metoden også enklere gjøre oss i stand til å i det hele tatt ha oversiktssider over mindre brukte stikkord. I sum virker dette som den mest gangbare innfallsvinkelen, dersom den implementeres på en fornuftig måte.

De flittigst brukte konkurrentene på det norskspråklige segmentet av markedet lager topplistene sine basert på antall sidevisninger eller unike brukere over en viss periode. Jeg mener det er forskjell på hva som er de beste innleggene og hva som er de mest leste innleggene. Derfor vil vi skille oss fra konkurrentene ved å la innlegg med flest stemmer promoteres høyere, heller enn å la popularitet målt i lesertall være avgjørende. Slik vil vi belønne kvalitet i stedet for kvantitet.

Søppelhåndtering

Flere av konkurrentene lar brukere legge inn innhold ganske automatisk, tilsynelatende helt uten redaksjonell kontroll. Kudos ble lagt ned på grunn av problematikk knyttet til søppelposting. Mens jeg gjorde innholdsopptelling av Blogglisten og Sonitus la jeg merke til at også Blogglisten til en viss grad lider under søppelproblemet – om enn til en mindre grad en hva man kan se for seg i det verst tenkelige tilfellet. Om tjenesten vi lager skulle slå an, er søppelinnhold en problemstilling også vi må forholde oss til.

Én måte å takle problemet på, er å la feedene i databasen være redaksjonelt utvalgte. I så tilfelle skaper vi også en ny problemstilling, nemlig hvor grensen går mellom hva som er søppel og hva som simpelthen er dårlig innhold. Søppel bør filtreres ut for brukerne i sin helhet. Hva som er dårlig og hva som er godt innhold bør være opp til brukerne å bestemme – dette har empirisk blitt etablert som en for stor arbeidsmengde for en frivillig redaksjon. Jeg tror og håper likevel at å redusere den redaksjonelle innsatsen til å plukke ut aktuelle feeds vil være tilstrekkelig for at tjenesten vil kunne overleve. I så fall bør vi utarbeide et enkelt sett med retningslinjer redaksjonen kan forholde seg til.

Dersom mengden klarer å sortere «hjernedøde «morsomheter» og puppe-videoer» ut i egne stikkord som egner seg for disse, er det heller ikke sikkert at de vil være ødeleggende for hvordan brukerne opplever funksjonaliteten i tjenesten. Kudos baserte seg på en håndfull forhåndsdefinerte kategorier. Hos Reddit kan man bli presentert for både pupper under et eget puppe-stikkord og hjernedøde morsomheter i et eget morsom-stikkord, uten at dette ødelegger for dem som vil lese om politikk. Det kan altså hende at strategiske valg når det gjelder taksonomi kan redusere både søppelproblematikken og synet på hva som er søppel.

Vil du lese mer om arbeidet vårt med denne tjenesten? Dette innlegget er del av en serie om redesignet av Sonitus.