Du heter ikke Thomas

Du har satt deg på fjernkontrollen og spilt poker med merka kort. Du har prata mens Arne Scheie prata.

Du kan kysse min kvinnes lepper. Du kan drikke min sprit. Du kan henge dine ting på plassen som tilhører tinga mine, på plassen hvor mine ting hang – og fremdeles henger når du ikke ser.

Men du kan aldri hete Thomas. Uansett hvor hardt du prøver å bli meg vil du aldri nå helt opp. Du er for seint ute. Det finnes allerede en Thomas, og det er ikke deg. Sorry, altså. This seat’s taken.

Hun har aldri vært, er ikke, og vil aldri bli din.

Nå er det en gang sånn at de virkemidlene som kan bedre ting på kort sikt ikke nødvendigvis er de samme virkemidlene som kan bedre ting på lang sikt. Kort og lang sikt er helt forskjellige ting. Gærent i dag kan bety bra seinere. Man skal ofre mye…

Hun er verdens beste. Du veit det, og jeg veit det. Noe annet alle veit er at det ikke er et spørsmål om hvis, men et spørsmål om når. Noen lever på lånte midler, og kostnaden ved lån er rente. Sjøl om rentebanen er nedjustert, er krona svekka, og vi kan regne med enda et par renteøkninger i tida som kommer.