Hvorfor det heter Wave

Google Wave lar deg sende bølger. En bølge er dels et dokument og dels chat – på en måte et kommuniké med flere avsendere. Men hvorfor kalles det nettopp en bølge?

Wave-navnet er rett og slett tatt fra serien Firefly

Mye tyder på at Rasmussen-brødrene – som leder teamet som laget Wave – er Whedon-fans. Du veit, Joss Whedon, sant? Ja!? Han som laget Buffy the Vampire Slayer, Firefly, Dr. Horrible’s Singalong Blog, Dollhouse, var med på å skrive manus til blant annet Toy Story og Disneys Atlantis, for ikke å glemme The Cabin in the Woods som kommer i februar 2011? Du må vite hvem denne fyren er.

Den serien er shiny.

Wave-navnet er rett og slett tatt fra serien Firefly, som foregår i verdensrommet i framtida. I Firefly betegner en bølge – eller wave – en videomelding som er sendt gjennom verdensrommet. Det er sånn man har kontakt med hverandre. Kjøp og se Firefly. Nå. Den serien er shiny.