Politiken bryter Creative Commons-lisensene

Politiken trykker Creative Commons-bilder uten å kreditere fotografen, og uten å henvise til hvilken lisens som gjelder. Begge deler kreves av alle de 6 Creative Commons-lisensene.

Politiken oppgir Creative Commons som fotograf. Faksimile: Politiken 23. januar

Forrige helg fikk jeg lese søndagsutgaven av Politiken (takk, Lea). I vitenskapsdelen har Michael Rothenburg (omtalt som en av Danmarks mest respekterte miljøjournalister) skrevet en interessant artikkel om et dansk forskningsprosjekt som vil redusere CO2-utslipp.

– Helt forkert

I papirutgaven er det vedlagt et illustrasjonsbilde til denne artikkelen, kreditert til Creative Commons. Også flere steder i avisen er fotografen oppgitt til å være Creative Commons.

«Det er helt forkert kreditering», fastslår Christian Villum, som er prosjektleder for Creative Commons Danmark. «Den korrekte måde er at angive ophavsrettighedshavers (fotografs) navn samt angive den licens, som billedet er tilgængelig under.»

Klart brudd på lisensen

Politiken har heller ikke oppgitt hvilken lisens bildet er frigitt under. Creative Commons er nemlig ikke en lisens, men en organisasjon, som har laget 6 forskjellige lisenser.

Opphavsmenn og -kvinner kan merke verket sitt med en av lisensene, og dermed tillate at andre kan dele dem — på visse vilkår.

«Dette tilfælde er et klart brud på licensen, og bruddet kan muligvis gøres til genstand for fremsættelse af krav om kompensation», fortsetter Villum. Noen av Creative Commons-lisensene tillater ikke kommersiell bruk i det hele tatt. «Men uanset er det et brud fordi fotografierne ikke krediteres skaberen (hvilket er obligatorisk for alle CC licenser).»

– Feilkrediteringer er skadelig for lisensene

Om fotografen vil ha betalt for overtrampet, må han imidlertid ta kontakt med Politiken selv. Creative Commons kan ikke forsvare rettighetene til rettighetshavere de ikke vet hvem er.

Pernille Mac Dalland, redaksjonssekretær hos Politiken, presiserer at Politiken ikke ønsker å krenke noens opphavsrett: «Vi tilstræber altid at kreditere korrekt, og hvis vi ikke har oplyst en fotografs navn, hvor vi kunne, er der klart tale om en fejl, som vi selvfølgelig beklager.»

Norske aviser har også trådt feil

Også norske aviser bruker Creative Commons-bilder, og har gjort det en stund.

«I starten var det masse feilkreditering i norske aviser», sier Gisle Hannemyr, prosjektleder for Creative Commons Norge. «Vi har snakket med dem og de fleste har endret praksis nå, men i aviser kommer det stadig nye folk på desken som må lære seg hvordan det henger sammen. I Aftenposten er det sendt ut et internt skriv om hvordan man skal attribuere Creative Commons-bilder.»

Politiken krenker fotografens ideelle rettigheter ved å unnlate å navngi henne. Faksimile: Politiken 23. januar

Det er ikke bare den aktuelle rettighetshaveren som kan ta skade av feilkreditering, mener han.

«Feilkrediteringer er skadelig for lisensene fordi attribusjon er et av incentivene for å benytte seg av dem. Folk vil oppleve at lisensene ikke holder det de lover hvis store aviser lar være å kreditere rettighetshaveren.»

Slik skal det gjøres

Hannemyr er tydelig på at det ikke er vanskelig å finne informasjon om hvordan man kan gjøre ting riktig:

«På nettsidene til Creative Commons finnes informasjon om hvordan man skal attribuere verk. Creative Commons er ikke et bildebyrå!»

– Alle licenser kræver, at man nævner navnet.

Wikimedia Commons gir også en oversikt over hvordan man skal kreditere frigitte bilder. Her kan du finne minimumskrediteringslinjer, som kan passe fint i aviser. Selv har jeg også skrevet en veiledning til riktig kreditering med fokus på blogger.

Faktisk har Politiken også publisert en introduksjon til Creative Commons. I februar trykket avisen følgende:

«Vælger du at udgive din sang eller dit billede med en Creative Commons-licens, så fraskriver du dig nogle af rettighederne og tillader for eksempel privatpersoner at bruge værket, uden at de først skal spørge om lov, blot de nævner, at det er dit billede eller din sang.»

Og i faktaboksen:

 «Alle licenser kræver, at man nævner navnet [på skaberen].»

Så får vi håpe at Politikens ansatte på desken rekker å lese utgaven fra februar en gang til, mens de samtidig kommer seg over sjokket av å miste sjefredaktøren sin.

Hvordan bruke bilder på blogg

Mange bloggere publiserer bilder i vilden sky, tilsynelatende uten å bry seg om hvor disse bildene kommer fra eller hvem de er sine. Jeg tror slike bloggere i utgangspunktet bryr seg om opphavsrett, men at de bare ikke kjenner reglene godt nok. Hvorfor jeg tror dette? De er jo som regel opphavsmenn og -kvinner til en bråte med tekst selv.

Dette er jo litt kronglete.

Her kommer i alle fall en liten forklaring til hvordan du kan illustrere bloggposten din med andres bilder, og likevel opptre ordentlig.

Fotografen eier bildet

Selv om et bilde er lagt ut på Internett, betyr ikke det at hvem som helst kan legge det ut et annet sted på Internett. Det er ikke lovlig å publisere et bilde uten å få lov fra den som eier rettighetene til bildet. Som oftest vil det være den som har tatt bildet som eier rettighetene til det. Med andre ord: Hvis ingenting annet er avtalt, må du først spørre om lov til å bruke bildet.

Du kan få lov til å bruke bildet, så lenge du lenker til meg.

Dette er jo litt kronglete, og derfor vil jeg anbefale å heller bevisst bruke bilder hvor det er avtalt noe annet. Noen fotografer har nemlig ikke lyst til å sette like strenge begrensninger på bildene sine som loven gjør. For å gjøre verden oppmerksom på dette, kan man lisensiere bildene sine under for eksempel en Creative Commons-lisens. (Det finnes flere typer frie lisenser, men dette skal jeg ikke komme inn på.)

En Creative Commons-lisens betyr i hovedsak: «Du kan få lov til å bruke bildet mitt, så lenge du lenker til meg». Det fins flere typer Creative Commons-lisenser, men alle gir deg denne grunnleggende tillatelsen. Noen av lisensene tillater i tillegg kommersiell bruk av bildet, og noen tillater deg å forandre på bildet før du publiserer det på nytt.

Hvordan finne bilder med Creative Commons-lisens

De vanligste måtene å finne bilder på Internett er med bildesøk hos Google Images eller Flickr sitt bildesøk. Begge disse har ei lenke ved siden av søkefeltet hvor det står «Advanced search» – og på denne siden kan du velge mange avanserte innstillinger.

Hos Google Images heter feltet du er ute etter «Usage rights» – se etter den nederste rullgardinmenyen hvor det i utgangspunktet står «not filtered by license». Her har du lyst til at det skal stå «labeled for reuse» før du søker.

Flere krediterer bildene de bruker til Google.

Hos Flickr heter feltet du er ute etter «Creative Commons». Huk av i ruta for «Only search within Creative Commons-licensed content» før du søker.

Hvordan kreditere bilder

Bakgrunnen for denne posten er at jeg har sett flere som krediterer bildene de bruker til Google. Det er ikke god stil. Som forklart under overskriften Fotografen eier bildet er det jo ikke Google sitt bilde, men fotografen sitt.

Det er god skikk å kreditere bildene sine til fotografen. I trykte aviser pleide dette å bety at man skrev navnet på fotografen under bildet. På Internett er det god skikk å gjøre dette navnet til ei klikkbar lenke. Hvis du bruker et Creative Commons-bilde er du nødt til å lenke til originalverket – det er vilkåret for at du får lov til å bruke bildet.

Flinke folk tar også med ei lenke til Creative Commons-lisensen.